THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeldbrief formulering onthouden van instemming

Geachte bestuurder, Hiermee ontvangt u de beslissing van de ondernemingsraad op uw verzoek om in te stemmen met uw voorgenomen besluit om een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling in te voeren. We hebben hierover enkele malen overleg met u gevoerd. In dit overleg heeft de ondernemingsraad...

Retourneren onvolledig voorgenomen directiebesluit

Aan: [. . . naam, adressering bestuurder] Betreft: uw adviesaanvraag/instemmingsaanvraag d.d. [. . . datum] onderwerp: [. . . ] Geachte [. . .], Bij de bespreking van de ingekomen stukken is uw schrijven aan de orde gesteld. Hierbij heeft de ondernemingsraad geconstateerd dat het voor hem op dit moment...