THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeld intentieverklaring en voornemen inzake een fusie

Het bestuur van Stichting Het Baken en het bestuur van Stichting Het Honk spreken het voornemen uit over te gaan tot de vorming van een Stichting voor Kinder- en Jeugdrevalidatie.

Quick scan social media

Wil je als ondernemingsraad weten of je klaar bent voor de toekomst vul dan de quick scan social media in. Op basis van de uitkomst kun je bepalen waar je staat en welke stappen je kunt zetten. Geef per stelling aan in hoeverre u het hiermee eens bent. Per stelling zijn er drie antwoorden mogelijk. 1...

Schema vakanties 2020-2022

Regio Noord Meivakantie 25 april tot en met 3 mei 2020 Zomervakantie 4 juli tot en met 16 augustus 2020 Herfstvakantie 10 tot en met 18 oktober 2020 Kerstvakantie 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021 Voorjaarsvakantie 20 tot en met 28 februari 2021 Meivakantie 25 april tot en met 3 mei 2021 Zomervakantie...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4