THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Uitslag OR-verkiezingen (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Aan: alle medewerk(st)ers Van: de OR-verkiezingscommissie Datum: {plaatsnaam, dag, maand, jaar} Betreft: uitslag OR-verkiezingen aan het personeel Beste collega's, Op {dag, maand, jaar} zijn er OR-verkiezingen in onze onderneming geweest. Er was een hoge opkomst van {percentage...

Stemformulier personenstelsel (voorbeeld)

Download hier het Word-document Aan: alle medewerk(st)ers Van: de OR-verkiezingscommissie Datum: {dag, maand, jaar} Betreft: stemformulier personenstelsel Beste collega's, Dit is een stemformulier om mee te doen aan de OR-verkiezingen van {dag, maand, jaar} in onze onderneming. Let op • Je mag slechts...

Stemformulier lijstenstelsel (voorbeeld)

Download hier het Word-document Aan: alle medewerk(st)ers Van: de OR-verkiezingscommissie Datum: {dag, maand, jaar} Betreft: stemformulier lijstenstelsel Beste collega's, Dit is een stemformulier om mee te doen aan de OR-verkiezingen van {dag, maand, jaar} in onze onderneming. Let op. • Je mag slechts...

Verkiezingscampagne OR-kandidaten (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Betreft: OR-Verkiezingscampagne Beste OR-kandidaat, Op {dag, maand, jaar} zijn er nieuwe OR-verkiezingen in onze onderneming en je hebt je onlangs kandidaat gesteld voor de ondernemingsraad. Om te zorgen dat je ook echt gekozen wordt, lijkt het ons verstandig om publiciteit...

Bereidverklaringsformulier

Volgens de wet op de ondernemingsraden moet u moet minimaal een jaar in dienst zijn om u verkiesbaar te kunnen stellen. Raadpleeg het reglement van de ondernemingsraad van uw onderneming voor afwijkende termijnen. Dat kan ook korter dan een jaar zijn.

Profielschets ondernemingsraadslid (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Betreft: profielschets OR-lid Beste collega's, Binnenkort is het weer zover. Dan loopt de zittingsperiode van de huidige OR/PVT* af, en komen er nieuwe verkiezingen. De ondernemingsraad heeft nieuwe kandidaten nodig en om te weten of het ondernemingsrsaadwerk wat voor...

Kandidaten voor de ondernemingsraad gevraagd

Download hier het Word-document Betreft: kandidaten voor OR/PVT* gevraagd Beste collega's, Binnenkort is het weer zover, want dan loopt de zittingsperiode van de huidige OR/PVT* af en komen er nieuwe verkiezingen. Een deel van de zittende OR/PVT* stopt er mee en een deel wil zich weer herkiesbaar stellen....

Aankondiging OR-verkiezingen (voorbeeldbrief)

Download hier het Word-document Aan: alle medewerk(st)ers Van: {de OR verkiezingscommissie} Datum: {dag, maand, jaar} Betreft: OR-verkiezingen * Beste collega's, Op {dag, maand, jaar} zijn er nieuwe OR-verkiezingen in onze onderneming. De huidige zittingsperiode van {aantal noemen} jaar loopt af. Een...

Enquêtetechniek: Vraagtechnieken

Als een probleemstelling is uitgewerkt en getoetst, kunnen de eigenlijke enquêtevragen worden opgesteld. De vragen kunnen over feiten en over meningen gaan. Er zijn twee grondvormen van vraagtechniek: open en gesloten vragen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5