THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorbeeldbrief beroep op de nietigheid

Download hier het Word-document Geachte bestuurder, Ons is gebleken dat u uitvoering geeft aan het besluit tot wijziging van de regeling op het gebied van werkoverleg. U heeft aan de afdelingen ... en ... laten weten dat het werkoverleg in plaats van een keer per twee weken een keer per maand zal plaatsvinden....

Voorbeeldbrief formulering onthouden van instemming

Download hier het Word-document Geachte bestuurder, Hiermee ontvangt u de beslissing van de ondernemingsraad op uw verzoek om in te stemmen met uw voorgenomen besluit om een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling in te voeren. We hebben hierover enkele malen overleg met u gevoerd. In dit overleg...

Retourneren onvolledig voorgenomen directiebesluit

Download hier het Word-document Aan: [. . . naam, adressering bestuurder] Betreft: uw adviesaanvraag/instemmingsaanvraag d.d. [. . . datum] onderwerp: [. . . ] Geachte [. . .], Bij de bespreking van de ingekomen stukken is uw schrijven aan de orde gesteld. Hierbij heeft de ondernemingsraad geconstateerd...