THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Enquêtetechniek: Vraagtechnieken

Als een probleemstelling is uitgewerkt en getoetst, kunnen de eigenlijke enquêtevragen worden opgesteld. De vragen kunnen over feiten en over meningen gaan. Er zijn twee grondvormen van vraagtechniek: open en gesloten vragen.

Stappenplan probleemstelling enquetetechniek

Een goede probleemstelling voldoet aan twee, onderling mogelijk strijdige, eisen. Zij moet kernachtig en zorgvuldig geformuleerd zijn, en niet teveel zijwegen opgaan. Verder moet het volledig zijn, dat wil zeggen geen belangrijke zaken ongevraagd laten.