THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 12 WOR

De ondernemingsraad kan in zijn reglement afwijken van de zittingsduur van drie jaar, genoemd in het eerste lid. Daarbij kan de ondernemingsraad kiezen tussen een zittingsduur van twee jaar, of een van vier jaar. Alleen bij een zittingstermijn van vier jaar kan de ondernemingsraad tevens een rooster...

Toelichting artikel 9 WOR

Artikel 9 regelt de gang van zaken bij de verkiezing van de ondernemingsraad. De verkiezingen dienen schriftelijk en bij geheime stemming plaats te vinden. De wet gaat uit van verkiezingen middels kandidatenlijsten. Het is vanzelfsprekend ook mogelijk dat een individuele werknemer zich kandidaat stelt...

Toelichting artikel 10 WOR

Het reglement van de ondernemingsraad moet de kandidaatstelling, de inrichting van de verkiezingen, de vaststelling van de uitslag daarvan en de wijze waarop tussentijdse vacatures in de ondernemingsraad zullen worden vervuld, nader regelen.