THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 7 WOR

Zelden bestaat over artikel 7 van de WOR een geschil, maar in een procedure bij de Hoge Raad is door de ondernemer het verweer gevoerd dat de ondernemingsraad niet-ontvankelijk diende te worden verklaard omdat de naam van de voorzitter niet vermeld stond op het inleidende processtuk.

Toelichting artikel 6 WOR

Het aantal leden van de ondernemingsraad is afhankelijk van het aantal in de onderneming werkzame personen. Het eerste lid van artikel 6 van de WOR geeft uitsluitend een regeling voor de ondernemingsraad en niet tevens voor onderdeelcommissies, de groepsondernemingsraad of de centrale ondernemingsra...