THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 21 WOR

De wet wil de werknemers, die betrokken zijn bij het werk van ondernemingsraad beschermen tegen benadeling en ontslag door de werkgever. Benadeling is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden, het ontslag van werknemers betrokken bij het ondernemingsraadswerk in boek 7 titel 10 van het Burgerlijk ...

Toelichting artikel 13 WOR

De leden van de ondernemingsraad dienen gezamenlijk een beleid vast te stellen en tot besluiten te komen. Vervolgens overlegt de ondernemingsraad als orgaan met de bestuurder van de onderneming. Daarvoor is het noodzakelijk dat de leden zich aan de onderlinge afspraken houden, met name aan de vergaderdiscipline....