THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Toelichting artikel 37 WOR

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft op 8 juni 2010 twee nieuwe bedrijfscommissies voor de marktsector ingesteld die in de plaats zijn gekomen van de 23 bedrijfstakgewijze bedrijfscommissies. Alleen de Bedrijfscommissie voor de overheid is blijven bestaan.

Toelichting artikel 22a WOR

De rechter kan de ondernemingsraad niet in de kosten van de procedure veroordelen. Het betekent dat de ondernemingsraad, ook al verliest hij de procedure, niet in de griffiekosten en in een deel van de kosten van de advocaat van de ondernemer kan worden veroordeeld.