THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Stappenplan bij de procedure van artikel 27 WOR

In artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden worden enkele voorschriften gegeven voor de behandeling van het voorgenomen besluit door ondernemer en ondernemingsraad. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft geen voorschriften over de wijze waarop de ondernemingsraad in eigen kring met het voorgenomen...

Stappenplan werving OR-leden

Het winnen van medewerkers voor de goede zaak is voor de ondernemingsraad een vak apart.