THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De nieuwe privacywet (AVG) in 10 stappen

Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe privacyregels vragen een gedegen voorbereiding, ook van de ondernemingsraad. In dit stappenplan in tien stappen naar de nieuwe AVG.

Stappenplan werving OR-leden

Het winnen van medewerkers voor de goede zaak is voor de ondernemingsraad een vak apart.