THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De nieuwe privacywet (AVG) in 10 stappen

Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet bescherming persoonsgegevens. De nieuwe privacyregels vragen een gedegen voorbereiding, ook van de ondernemingsraad. In dit stappenplan in tien stappen naar de nieuwe AVG.

De aanpak van de ondernemingsraad om te komen tot een inhoudelijk goed advies

In het volgende worden de stappen doorlopen die van belang zijn bij de benoeming van een bestuurder.