THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie

Met behulp van het stappenplan inzake seksuele intimidatie moet de ondernemingsraad in staat zijn het beleid tegen seksuele intimidatie te initiëren, controleren en evalueren.

Het oprichten van een VGWM-commissie

Dit artikel is bedoeld voor VGWM-commissies die aan het begin van hun werkzaamheden staan en bevat een aantal stappen die de commissie moet zetten om het eigen werk op te zetten, namelijk:

Stappenplan RI&E

Voor de totstandkoming van het plan van aanpak inzake een risico-inventarisatie en -evaluatie dient een aantal stappen te worden gezet.