THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemingskamer stelt wanbeleid vast

Een centrale cliëntenraad (CCR) van een zorginstelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg heeft de Ondernemingskamer verzocht wanbeleid vast te stellen en een aantal definitieve voorzieningen op te leggen aan bestuurders, een commissaris te ontslaan en besluiten van het bestuur, en van de Raad van...

Directeur vertrekt na commotie met ontslagregeling

Een zorgstichting wil zijn directeur ontslaan, nadat commotie is ontstaan over een aan hem toegekende arbeidsvoorwaardenregeling in de vorm van onder meer een renteloze lening. De Kantonrechter Almelo, na kennis genomen te hebben genomen van verwijten over en weer, ontbindt op 15 januari 2010 de arbeidsovereenkomst...

Nevenverzoek tot instellen ondernemingsraad afgewezen

De kantonrechter Dordrecht heeft de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). De reden is dat de werknemer zich niet kan of wil aanpassen aan de nieuwe structuur en werkwijze van de werkgever na een jarenlang dienstverband. Zijn nevenverzoek tot...

Perikelen rond Ajax: de positie van de or

Johan Cruijff won een kort geding tegen Ajax en zijn medecommissarissen over de benoeming van nieuwe directieleden. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde op 7 februari 2012 in hoger beroep opnieuw in het voordeel van Cruijff. Volgens het Hof is hij onvoldoende in de gelegenheid gesteld invloed uit te...

Ondernemingsraden vorderen tevergeefs instelling RvC

Een divisie van een concern wordt afgesplitst. In het adviestraject zegt de bestuurder toe dat er een Raad van Commissarissen wordt ingesteld en dat deze een werknemerscommissaris zal kennen. Als de nieuwe aandeelhouder vervolgens geen Raad van Commissarissen instelt, wenden de ondernemingsraden van...

Ondernemingsraad heeft een benoemingsrecht

De ondernemingsraad van NRC Media heeft een zogenoemde werknemerscommissaris benoemd. De ondernemingsraad beroept zich daarbij op de statuten van NRC Media waarin is bepaald dat de werknemers het recht hebben één van de zes commissarissen te benoemen. De nieuwe eigenaar van NRC Media heeft de benoeming...

Ondernemingsraad wint enquêteprocedure tegen Eneco

Bij Eneco speelden en spelen grote conflicten tussen de aandeelhouders, het bestuur, en de Raad van Commissarissen, en inmiddels ook de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen ontslaat de bestuurder. Dat wordt niet geaccepteerd door de ondernemingsraad, die een enquêteprocedure start. Een van de...

Ontslag van bestuurder blijft in stand

De bestuurder van een hotelvestiging wordt ontslagen, na onder meer een positief advies van de ondernemingsraad. Het ontslag wordt door betrokkene op verschillende gronden aangevochten, maar de rechtbank Limburg oordeelt op 2 december 2015 dat er voldoende ontslaggronden zijn aangevoerd. Het positieve...

Ontslagen bestuurder beroept zich tevergeefs op de WOR

Een bestuurder van een BV wordt ontslagen. Hij vecht dit ontslag aan en beroept zich onder meer op het passeren van de ondernemingsraad (OR), die immers adviesrecht heeft bij benoeming en ontslag van bestuurders. De Rechtbank Arnhem overweegt op 20 juli 2005 - anders dan in eerdere rechtspraak - dat...

Ondernemingskamer wijst enquêteverzoek af

Bij de groene supermarkt Marqt ontstaat een conflict tussen de aandeelhouders. Eén van de aandeelhouders verzoekt de Ondernemingskamer onmiddellijke voorzieningen te treffen. Dat verzoek wordt op 6 december 2019 afgewezen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4