THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Instemming COR met wijziging arbeidsvoorwaarden niet doorslaggevend

Na een reorganisatie schaft een werkgever de commissiebeloning van enkele werknemers af. De werknemers verzetten zich, en krijgen in eerste instantie gelijk van de kantonrechter. In hoger beroep blijft het oordeel van de kantonrechter overeind, zo beslist het Hof Arnhem Leeuwarden op 24 maart 2020.

Seniorenregeling niet van toepassing

Een werkgever past de seniorenregeling terecht niet toe op een werknemer die de leeftijdsgrens wel heeft bereikt. Hij heeft namelijk niet één van de in de regeling genoemde functies. Zijn functie wijkt te veel af van de wel in de seniorenregeling genoemde functies. De werkgever handelt niet in strijd...

Seniorenregeling niet van toepassing

Een werkgever past de seniorenregeling terecht niet toe op een werknemer die de leeftijdsgrens wel heeft bereikt. Hij heeft namelijk niet één van de in de regeling genoemde functies. Zijn functie wijkt te veel af van de wel in de seniorenregeling genoemde functies. De werkgever handelt niet in strijd...

Geen instemmingsrecht ondernemingsraad bij verhoging target in bonusregeling

Een ondernemer heeft besloten om de target voor werknemers om in aanmerking te komen voor een bonus te verhogen naar 85 procent en vraagt daarbij geen instemming aan de ondernemingsraad, die het standpunt inneemt dat dit een instemmingsplichtig besluit is. De kantonrechter te Den Haag concludeert op...

Nevenverzoek tot instellen ondernemingsraad afgewezen

De kantonrechter Dordrecht heeft de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding (g-grond). De reden is dat de werknemer zich niet kan of wil aanpassen aan de nieuwe structuur en werkwijze van de werkgever na een jarenlang dienstverband. Zijn nevenverzoek tot...

Ondernemingsraad procedeert over toepassing cao

Bij een beveiligingsbedrijf wordt het loon aan de werknemers uitbetaald per maand. De cao Particuliere Beveiliging schrijft echter loonbetaling per vier weken voor. Het door cao-partijen ingestelde controleorgaan heeft aangedrongen op naleving van de cao in dit opzicht. De ondernemer heeft de ondernemingsraad...

Vervangende toestemming afschaffen jaarlijkse loonsverhoging

De werknemers van een internationaal bedrijf hebben recht op jaarlijkse aanpassing van het salaris (automatische prijscompensatie). De ondernemingsraad stemt niet in met het voorgenomen besluit tot afschaffing hiervan. De kantonrechter verleent op 23 augustus 2013 vervangende toestemming. Het onthouden...

Geen vervangende toestemming nieuw incentive systeem

Een bekend spijkerbroekenmerk krijgt vanuit het hoofdkantoor de opdracht een zogenoemd wereldwijd “incentive” systeem te implementeren en dus ook in Nederland. Na de mededeling van het besluit hiertoe, heeft de ondernemingsraad een beroep gedaan op de nietigheid van het besluit omdat de ondernemer de...

Afschaffen stoelmassage: weigering instemming door GOR onredelijk

De ondernemer vraagt de groepsondernemingsraad om instemming over het voornemen om niet langer stoelmassage aan te bieden aan haar medewerkers. De groepsondernemingsraad stemt niet in. De ondernemer verzoekt de kantonrechter om toestemming om het besluit te mogen nemen. De kantonrechter oordeelt op 28...

Bc oordeelt over geschil cao-eindejaarsuitkering

Tussen de ondernemingsraad en de ondernemer bestaat een verschil van inzicht over de wijze waarop de doelstellingen ter verkrijging van de cao bepaalde eindejaarsuitkering moeten worden geformuleerd. In het bijzonder betreft het de vraag in hoeverre de financiële resultaten van de onderneming hierbij...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 6