THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Reorganisatiebesluit niet kennelijk onredelijk

Het College van Bestuur van een onderwijsinstelling neemt een voorgenomen besluit om de Faculteit Religie en Theologie te reorganiseren. De ondernemingsraad is van mening dat de voorschriften uit een ondernemingsovereenkomst, de cao en de WOR niet worden nageleefd. Ook inhoudelijk heeft hij bezwaren...

Vordering naleving cao; OR niet ontvankelijk

Ondernemingsraad (OR) en ondernemer zijn het niet eens over afspraken die gemaakt zijn tijdens de afsplitsing van een andere onderneming over de naleving van de cao. De ondernemer ontkent dat de afspraken in een medezeggenschapsconvenant zijn neergelegd. Na bemiddeling en advies van de Bedrijfscommissie...

Moederbedrijf moet betalen voor sociaal plan dochter

Werknemers krijgen na een faillissement geen sociaal plan uitbetaald. Het gerechtshof Leeuwarden oordeelt op 6 december 2011 dat de moedermaatschappij in ieder geval voor een deel van de werknemers deze kosten moet betalen. De moeder heeft in aanzienlijke mate de gang van zaken bij de dochter bepaal...

Meningsverschil tussen ondernemer en OR maakt besluit niet kennelijk onredelijk

Een ondernemer verschilt van mening met zijn ondernemingsraad, aangaande een reorganisatie die wordt ingezet om de organisatie toekomstbestendig te maken. Hoewel de ondernemingsraad negatief adviseert, wijkt de ondernemer in zijn besluit niet af van zijn initiële voornemen. De ondernemingsraad stelt...

Besluit tot geringe organisatiewijziging onredelijk

Binnen de Amsterdamse vestiging van een internationale onderneming wordt advies gevraagd ter zake van het voorgenomen besluit om een tweetal functies binnen een subafdeling te laten vervallen en de bijbehorende taken op te laten gaan in de andere functies binnen de eigenlijke afdeling. De ondernemingsraad...

Niet voldaan aan voorwaarde sociaal plan in advies OR

In het kader van een voorgenomen sluiting van een bepaalde afdeling is het de werkgever niet gelukt met de vakbonden een sociaal plan overeen te komen. De ondernemingsraad heeft echter als voorwaarde aan zijn positief advies gesteld dat de bestuurder met de vakbonden een sociaal plan afsluit. De bestuurder...

Geen aanvullende schadevergoeding na reorganisatie

Bij een grote verzekeraar wordt de ondernemingsraad advies gevraagd op een voorgenomen reorganisatie. In het kader van de reorganisatie komen functies te vervallen, worden functies gewijzigd en ontstaan nieuwe functies. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd onder de voorwaarden dat (1) het sociaal...

Reorganisatiebesluit niet kennelijk onredelijk

Na een mislukte uitstap naar de productie besluit een onderneming zich weer terug te trekken op het verlenen van kennis. Dat leidt tot een reductie van personeel. De OR vecht het besluit aan, maar de Ondernemingskamer verwerpt op 29 december 2004 de bezwaren van de ondernemingsraad.

Ondernemingskamer zet fusie (even?) in de ijskast

Twee stichtingen van een landelijke vereniging besluiten te fuseren. Daartegen gaat de ondernemingsraad van één van deze stichtingen in beroep. De Ondernemingskamer oordeelt dat het besluit onredelijk is voor zover de gevolgen van de fusie voor het keurmerk van de stichting onvoldoende zijn geregeld....

Besluit gemeente niet kennelijk onredelijk

Omdat er minder budget beschikbaar is voor de begeleiding van werkzoekenden met een uitkering, ziet de gemeente Leeuwarden zich genoodzaakt om te gaan reorganiseren. De gemeente wil het aantal formatieplaatsen uiteindelijk met de helft terugbrengen. Zolang er echter onderhandeld wordt over een nieuw...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5