THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Ondernemingsraad te laat in beroep tegen verhuizing

In het kader van de adviesprocedures over de reorganisatie van de Belastingdienst en de daaraan gekoppelde huisvestingsnota heeft de bestuurder de Centrale Ondernemingsraad (COR) bij herhaling laten weten voorkeur te hebben voor verplaatsing van de vestiging Belastingdienst in Lelystad naar Almere. De...

Wel of geen topfunctionaris? Ondernemingsraad en topinkomens

Een semi-publieke instelling moet reorganiseren. Vervolgens is het de vraag of een directeur moet worden beschouwd als topfunctionaris (met gevolgen voor de maximale ontslagvergoeding). De rechtbank Midden-Nederland oordeelt op 23 september 2016 dat deze vraag deels positief en deels negatief moet worden...

Niet aan informatieverplichting voldaan

In verband met de niet brandveilige situatie in het gebouw van een onderzoeks- documentatie- en informatiecentrum van Wageningen Universiteit is besloten de werknemers te verhuizen naar een andere locatie. In het kader van de adviesprocedure heeft de ondernemingsraad om nadere informatie verzocht. Zonder...

Werkgever hoeft niet mee te werken aan enquête OR

De centrale ondernemingsraad (COR) van Aegon Nederland NV wil onder het personeel een enquête houden. De enquête betreft de beleving van het sociaal beleid in de onderneming. De COR vraagt tevergeefs aan de ondernemer faciliteiten als bedoeld in artikel 17 Wet op de ondernemingsraden. Volgens de kantonrechter...

Verzoek om faciliteiten voor personeelsenquête afgewezen

De centrale ondernemingsraad van Aegon wil zelf een enquête houden onder het personeel en verzoekt de ondernemer om faciliteiten daarvoor. De rechtbank te ‘s-Gravenhage oordeelt op 6 april 1994 in hoger beroep, dat de ondernemer die faciliteiten niet hoeft te verstrekken.

Recht op financiële informatie

Een gemeenschappelijke ondernemingsraad wil weten wat de verschillende werkmaatschappijen hebben bijgedragen aan het financiële resultaat van de moedermaatschappij in 1994. De ondernemer weigert deze informatie te geven. De Bedrijfscommissie voor de Groothandel bepaalde op 6 december 1995 dat de ondernemingsraad...

Gevolgen besluit onvoldoende uitgewerkt

De ondernemer besluit tot reorganisatie. De ondernemingsraad maakt bezwaar, onder meer omdat de gevolgen van het besluit (nog) niet zijn uitgewerkt. Ook is onvoldoende informatie verstrekt. De bezwaren van de ondernemingsraad worden door de Ondernemingskamer in zijn beslissing van 19 juli 2010 merendeels...

Gebrekkige nakoming informatieplicht

De Belastingdienst Haaglanden ziet zich door opgelegde bezuinigingen genoodzaakt de toezichtkantoren in Gouda en Rijswijk te sluiten. Alle medewerkers van de Belastingdienst Haaglanden zullen worden verhuisd naar het hoofdkantoor in Den Haag. De ondernemingsraad heeft bezwaren tegen dit besluit en brengt...

Ver(der)gaande informatieverplichting

Een ondernemingsraad vraagt om de financiële cijfers waar hij meent recht op te hebben. Nadat de tocht naar de Bedrijfscommissie niets heeft opgeleverd, verzoekt de ondernemingsraad de kantonrechter te Rotterdam om de ondernemer te verplichten de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op dit punt na te leven....

Ondernemingsraad niet ontvankelijk wegens het overslaan van BC-procedure

Een ondernemer en zijn ondernemingsraad hebben een geschil. De ondernemer weigert de kosten van een proefprocedure en de advieskosten te voldoen. Daarop stapt de ondernemingsraad naar de Kantonrechter met het verzoek de ondernemer hiertoe te veroordelen. De kantonrechter te Heerlen oordeelt op 16 februari...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2