THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Vervangende toestemming voor camerabeveiliging

Een productiebedrijf wil camera’s ophangen om bedrijfseigendommen te beschermen en om diefstal te voorkomen. Dit maakt inbreuk op de privacy van de medewerkers. Zij worden immers gefilmd. De ondernemingsraad stemt daarom niet in. De kantonrechter oordeelt dat de inzet van camera’s noodzakelijk is om...

Werkinstructie mailbox is instemmingsplichtig

In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Amsterdam over de vraag of een werkinstructie van een gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen de instemming behoeft van de ondernemingsraad. De werkinstructie houdt onder andere in dat ingeval van afwezigheid de afwezigheids-assistent moet worden aangezet. Dat daarnaast...

Ondernemingsraad claimt terecht instemmingsrecht regeling e-mailinbox

Een werkgever heeft een besluit genomen waarbij werknemers verplicht worden een collega dan wel hun leidinggevende te machtigen tot hun e-mailinbox. Indien deze machtiging ontbreekt, verkrijgt de leidinggevende die inzage toch. De ondernemingsraad claimt instemmingsrecht en stapt naar de kantonrechter...

Onderzoek van e-mailboxen ondernemingsraadsleden niet toegestaan

Naar aanleiding van de verspreiding in het openbaar van geheime conceptnotulen van een vergadering van de gemeente, wordt door de gemeente een onderzoek ingesteld. Het doel van het onderzoek is te achterhalen waar het ‘lek’ vandaan komt. Daarvoor worden, in strijd met eerdere afspraken en zonder kennisgeving,...