THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Volgen er nieuwe verkiezingen als de gehele ondernemingsraad aftreedt?

De gehele ondernemingsraad is afgetreden. Voor de nieuwe ondernemingsraad hebben zich vijf personen gemeld en er mogen zeven personen totaal in de ondernemingsraad zitten. Moeten er nu verkiezingen worden gehouden of kunnen deze vijf aangemelde personen direct plaatsnemen in de ondernemingsraad.

Er melden zich (te) nieuwe kandidaten aan voor de verkiezingen. Mogen ze toch op de kieslijst?

Er komen verkiezingen aan voor de ondernemingsraad. Er melden zich alleen nieuwe kandidaten aan die nog niet lang genoeg bij het bedrijf werken volgens het verkiezingsreglement. Wat zijn de mogelijkheden?

Is het mogelijk getrapte verkiezingen te organiseren?

Een medezeggenschapsorgaan bestaat uit een ondernemingsraad en drie onderdeelcommissies. Er gaan stemmen op om de ondernemingsraad voortaan samen te stellen door en uit leden van de onderdeelcommissie. Daarmee zou de kwaliteit van de ondernemingsraadleden beter gewaarborgd zijn. Maar kan dat wel?

Wie stelt de volgorde van de kieslijst vast?

De ondernemingsraad werkt met een lijstenstelsel. De ondernemingsraad vraagt zich af of de volgorde op de vakbondslijst bepaald wordt door de vakbond (bedrijfsledengroep) of door de ondernemingsraad.

Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen kandidaten?

In het reglement van de ondernemingsraad staat dat bij de verkiezingen de achterban binnen een bepaalde termijn bezwaar kan maken tegen voorgestelde kandidaten. Mag dat en klopt een dergelijke bepaling en hoe moeten die worden geduid?

De aanmelding van kandidaat is een dag te laat voor de verkiezingen. Mag de kandidaat nog meedoen?

In het reglement van de ondernemingsraad is een termijn ingesteld waarin iemand zich kan aanmelden als kandidaat. Voor de komende verkiezingen zijn er voldoende kandidaten om deze door te laten gaan, maar een kandidaat heeft zich één dag te laat aangemeld. Mag deze persoon nog meedoen met de verkiez...