THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Mogen tijdens een or-vergadering de afwezige leden ook telefonisch of per e-mail hun mening geven en stemmen over een besluit?

In het reglement zal altijd iets staan over hoeveel mensen er minimaal in een vergadering aanwezig moeten zijn om te kunnen vergaderen. En daarnaast zal er een zinsnede zijn opgenomen ten aanzien van de besluitvorming in de ondernemingsraadvergadering.

18-10-2019
ONDERWERP Vergaderen
Een kandidaat wil zich aanmelden voor een or-lidmaatschap maar kan niet vergaderen op de vaste vergaderdag en -tijd en wordt daarom niet toegelaten tot de ondernemingsraad. Mag dat?

De Wet op de ondernemingsraden biedt geen grondslag om een kandidaat te weigeren omdat hij op een bepaalde dag niet kan vergaderen. Het is aan te bevelen om samen naar een ander vergadermoment te zoeken.

Telt de reistijd van en naar de or-vergadering ook als werktijd?

De wet zegt dat vergadertijd in ieder geval werktijd is en daarbij hoort ook de voorbereidingstijd en de eventuele extra reistijd die het vergaderen met zich meebrengt. Zonder die tijdsinvesteringen kan er immers niet vergaderd worden. Het antwoord op uw vraag is dus ‘ja’, maar daarmee is het laatste...

De bestuurder wil het vergaderrooster bepalen. Mag de bestuurder dat?

De bestuurder wil een flinke vinger in de pap door het vergaderrooster van de ondernemingsraad te bepalen, maar ondernemingsraad wil dat zelf uitmaken. Heeft hij recht van spreken?