THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Moeten de vakbonden betrokken worden bij de oprichting van de ondernemingsraad?

Een bedrijf is sinds kort verplicht een ondernemingsraad te hebben. Werknemers hebben geen flauw idee of er werknemers zijn die lid zijn van een vakbond en welke dat dan wel is/zijn. Is men nu toch verplicht vakbonden bij de voorbereidingen te betrekken?

Is een vast contactpersoon bij de vakbond voor de ondernemingsraad noodzakelijk?

Bij de vorige onderneming waar ik in de ondernemingsraad zat, had de ondernemingsraad bij onze vakbond een vaste contactpersoon aan wie we advies konden vragen. De ondernemingsraad waar ik nu deel van uitmaak, heeft dat nog niet. Hoe kan ik dat regelen?

Er is geen overleg over de kandidatenlijst vakbond voor de verkiezingen. Wat moet de ondernemingsraad doen?

Artikel 9 van de Wet op de ondernemingsraden schrijft voor dat vakbonden voor het indienen van een kandidatenlijst voor verkiezingen van de OR overleg moeten voeren met hun leden in de onderneming. Dat blijkt bij ons niet gebeurd te zijn. Wat kan of moet de ondernemingsraad daaraan doen?

Is de ondernemingsraad verplicht gehoor te geven aan een oproep van de vakbond voorbeeldbrieven te laten tekenen door werknemers?

De vakbond vraagt de ondernemingsraad alle werknemers op te roepen om een voorbeeldbrief te ondertekenen en toe te zenden aan de werkgever. Mag dat?