THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kan een werknemer die zonder toestemming op vakantie gaat op staande voet worden ontslagen?

Het is mogelijk een werknemer te ontslaan als hij zonder toestemming op vakantie gaat. In het geval waarin tussen de partijen geen tijdig overleg was gepleegd en de werknemer zijn werkgever had overvallen met de mededeling dat hij de dag daarna op vakantie zou gaan, werd door een rechter beslist dat...

Waarom is houdt de werknemer minder over van zijn vakantiegeld dan van zijn brutoloon?

Het vakantiegeld wordt aangemerkt als een ‘bijzondere beloning’. Het wordt betaald over een ander tijdvak dan het gebruikelijke (maand)loon. Daarom wordt vaak de tabel bijzondere beloningen toegepast.

Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer recht volgens het Burgerlijk Wetboek?

De werkgever is, op grond van de wet, verplicht de werknemer vakantie te verlenen gedurende minimaal vier keer het aantal overeengekomen arbeidsdagen per week. Dus als een werknemer vijf dagen per week werkt, is het minimum aantal vakantiedagen twintig per jaar.

Kan een ondernemingsraadslid op langdurig onbetaald verlof?

Eén van de ondernemingsraadsleden neemt binnenkort zes maanden onbetaald verlof op. Daarna wil hij zijn lidmaatschap van de ondernemingsraad weer oppakken. Kan dat op deze manier?

Mag een werkgever mensen bij een collectief verlof toch te werk stellen?

Onze ondernemingsraad heeft ingestemd met collectief verlof in een bepaalde periode. Nu wil de werkgever toch mensen min of meer verplicht laten werken. Dit lijkt in strijd met de eerder gegeven instemming, tenzij de werknemer volledig vrij is om al dan niet in te gaan op zo’n verzoek. Klopt dat?

Mag werkgever verlof-stop inlassen?

De werkgever heeft besloten om voor een bepaalde periode komend jaar een stop in te lassen op het nemen van verlof. Kan de werkgever dit zomaar doen?