THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De bestuurder wil een paar aanpassingen doen in de bestaande gedragscode voor het gebruik van internet en e-mail. Moet hij daarvoor instemming aan de ondernemingsraad vragen?

Een dergelijke in te voeren regeling zal al snel bepalingen bevatten die verband houden met de privacybescherming van medewerkers.

Hoe maken we de medezeggenschap interessant voor de jongeren in onze organisatie?

Het behalen van concrete resultaten helpt de ondernemingsraad aan een beter imago, ook bij jongeren. Iedereen wil wel bij een succesvolle club horen.