THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hoe richten ondernemingsraden een Centrale ondernemingsraad op?

Voor een holding van ongeveer dertig bedrijven met elk een ondernemingsraad wil de directie een centrale ondernemingsraad (COR) in het leven roepen. Uit hoeveel personen gaat zo’n COR bestaan en hoe is de verdeling?

Kan de ondernemingsraad een niet-lid aanstellen als voorzitter?

Mag de ondernemingsraad of de bestuurder een niet-lid aanstellen als voorzitter van de ondernemingsraad?

Mag de ondernemingsraad een achterbanlid benoemen?

Mag een ondernemingsraad niet-gekozen leden benoemen in de ondernemingsraad? Dat wil zeggen: wel ermee overleggen maar zonder stemrecht?

Wat moet er gebeuren als de samenstelling van de ondernemingsraad verandert?

Voor het hoofdkantoor van een bedrijf met ongeveer honderdvijftig werknemers functioneert een ondernemingsraad van zeven zetels, waarvan er twee structureel onbezet zijn. De directie wil nu een filiaal waar bijna tweehonderd mensen werken erbij trekken zonder het aantal zetels uit te breiden. Mag da...