THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Kan de ondernemingsraad afspraken maken over een sociaal plan voor komende reorganisaties?

Na een huidige reorganisatie staat nog een volgende reorganisatie te wachten voor een ander deel van het bedrijf. De ondernemingsraad wil het sociaal plan waar nu afspraken over worden gemaakt ook voor de volgende reorganisatie laten gelden. Kan dat?

Er is sprake van een ander organogram, dan wat het advies van de ondernemingsraad had goedgekeurd. Wat nu?

Onlangs heeft de bestuurder een e-mail rondgestuurd, waarin een ander organogram staat dan in de door ons goedgekeurde adviesaanvraag. Op onze vragen hierover komt geen antwoord. Wat nu?

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij zelforganisatie en krimp?

In een instelling gaat door natuurlijk verloop veel werkgelegenheid verloren. Ook wordt er gewerkt aan zelforganiserende teams om daarmee leidinggevenden vrij te spelen die dan in een andere functie herplaatst worden. Wat is hierbij de rol van de ondernemingsraad?

Hoe kan de ondernemingsraad een commissie instellen?

De ondernemingsraad wil een commissie sociaal beleid instellen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Uit hoeveel leden mag een OR-commissie maximaal bestaan?

Een bedrijf heeft ongeveer veertienhonderd medewerkers. Uit hoeveel leden mag een OR-commissie maximaal bestaan?