THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Uitbesteden van werkzaamheden. Is het politiek primaat van toepassing?

Het college van B&W wil bepaalde werkzaamheden uitbesteden. Dat gaat banen kosten. Moet er nu een adviesaanvraag komen die ook dit voorgenomen besluit betreft, of hoeft het alleen te gaan over de personele gevolgen, zoals gebruikelijk bij het politiek primaat?

Maakt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verschil in de manier waarop binnen de overheid en in het bedrijfsleven met medezeggenschap wordt omgegaan?

Veel is hetzelfde, maar op onderdelen wijken de regels voor de overheid af van die voor het bedrijfsleven. Zo is daar het politiek primaat (laatste volzin artikel 23, lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)).

Heeft de ondernemingsraad adviesrecht als er sprake is van een besluit van drie gemeenten, die een uitvoeringsorganisatie wil realiseren?

De ondernemingsraad verwacht binnenkort een besluit om één uitvoeringsorganisatie in te stellen die wordt samengesteld uit een drietal vergelijkbare gemeentelijke diensten. Omdat het een politiek besluit is, geldt het politiek primaat, maar staan de ondernemingsraden daarmee geheel buitenspel?