THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wat kan de ondernemingsraad doen om proactief met een opleidingsplan aan de slag te gaan?

Er is geen officieel beleid geformuleerd over het opleidingsplan van de organisatie. Hoe kan de ondernemingsraad in een eerder stadium meegenomen worden in de processen rond deze plannen?

Is instemmingsrecht voor verplichte training noodzakelijk?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing?