THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Is er instemmingsrecht bij een tijdelijke loonsverhoging?

Valt het door een bestuurder invoeren van een tijdelijke maatregel ook onder het instemmingsrecht, zoals bijvoorbeeld een loonsverhoging voor twee maanden voor medewerkers die meer willen werken vanwege het opvangen van zomerdrukte?

Contracten voor leaseauto's worden hernieuwd. Is instemming nodig?

De directie wil dat bij het hernieuwen van de leasecontracten voor een kleinere auto dan voorheen gekozen wordt. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op zo’n besluit?

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht als de pauzetijden worden aangepast?

Als een structurele pauzewijziging de werktijden van het personeel beïnvloedt, ontstaat er een instemmingsrecht (artikel 27-1b van de Wet op de ondernemingsraden) en moet het voorstel dus worden voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een nieuw leiderschapsprofiel?

Het managementteam heeft een nieuw leiderschapsprofiel vastgesteld, waaraan ze leidinggevenden willen toetsen. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

E-HRM-systeem in de cloud: instemmingsplichtig?

Een organisatie is overgegaan op een nieuw e-HRM-systeem. De personeelsgegevens zullen daarin opgeslagen worden in de cloud. Is het besluit hierover instemmingsplichtig?

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht voor verplichte training?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing?

Is een medewerkersonderzoek instemmingsplichtig?

De afdeling Human Resource Management wil het medewerkersonderzoek (mto) anders organiseren, onder andere door dit direct tijdens een bijeenkomst te laten invullen en vervolgens direct te bespreken. Is dit niet instemmingsplichtig?

Wat is de rol van de ondernemingsraad bij externe vertrouwenspersonen?

Bedrijven zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting (PSA), en daarover beleid te voeren.