THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Binnen hoeveel tijd moet een ondernemingsraad aangesteld zijn nadat het medewerkersaantal gegroeid is tot 50 personen?

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet je inderdaad vanaf vijftig werkzame personen een ondernemingsraad instellen.

Moet in een concern met aparte BV's een ondernemingsraad worden ingesteld?

In een concern zijn meerdere BV’s actief waarin samen meer dan honderdzestig medewerkers werken, maar in geen enkele BV wordt de drempel van vijftig medewerkers gehaald. Moet er toch een ondernemingsraad worden ingesteld en welke BV’s tellen dan mee en welke niet?

Hoe wordt een fusie-ondernemingsraad ingesteld?

De ondernemingsraden van drie fuserende instellingen willen samen een fusie-ondernemingsraad (FOR) instellen. Hoe regelen we de bevoegdheden van die “FOR”?

Wie moet actie ondernemen als de onderneming meer dan 50 medewerkers in dienst heeft, en de ondernemingsraad dus verplicht is?

Een bedrijf heeft al een half jaar meer dan vijftig personeelsleden in dienst en het ziet er niet naar uit dat dit aantal snel minder wordt. Hoe lang mag de werkgever de tijd nemen om een ondernemingsraad in te stellen? En zijn er sanctiemogelijkheden als hij dat niet doet?