THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Als een bestuurder wordt herbenoemd, moet de ondernemingsraad dan de benodigde informatie krijgen over de herbenoeming?

Er moet advies worden gegeven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen. Welke informatie is voor de ondernemingsraad zinvol om tot een advies te komen?

De onderneming staat de koop, maar de ondernemingsraad weet nog niets. Mag de ondernemingsraad gebruik maken van het informatierecht?

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming ‘te koop’ staat. De ondernemingsraad wil graag weten hoe het staat met de plannen?

Heeft de ondernemingsraad informatierecht inzake financiële informatie? De bestuurder wil namelijk deze informatie niet geven.

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moet de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen! Hoe kan de ondernemingsraad dit aanpakken?

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie over waarvoor de beschikbare fiscale ruimte dit jaar is gebruikt?

De ondernemingsraad heeft het vermoeden dat een bepaalde groep medewerkers meer profiteert van de werkkostenregeling dan andere groepen medewerkers. De rol van de ondernemingsraad bij de werkkostenregeling (WKR) moet nog duidelijk worden.

Moet er een overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad bij de wijziging van een kwaliteitssysteem?

Moet de bestuurder met de ondernemingsraad overleggen als hij van de ene certificering naar de andere wil gaan, bijvoorbeeld van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) naar NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)?

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie inzake een pilot werknemersbetrokkenheid?

Het bedrijf wil door een extern bureau bij wijze van pilot bij twee groepen medewerkers geanonimiseerd onderzoek laten doen naar de mate waarin ze betrokkenheid bij werk, bedrijf, sfeer en dergelijke ervaren. Is voor zo’n onderzoek de instemming van de ondernemingsraad nodig? Of mag de ondernemingsraad...