THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Moeten de vakbonden betrokken worden bij de oprichting van de ondernemingsraad?

Een bedrijf is sinds kort verplicht een ondernemingsraad te hebben. Werknemers hebben geen flauw idee of er werknemers zijn die lid zijn van een vakbond en welke dat dan wel is/zijn. Is men nu toch verplicht vakbonden bij de voorbereidingen te betrekken?

Is een vast contactpersoon bij de vakbond voor de ondernemingsraad noodzakelijk?

Bij de vorige onderneming waar ik in de ondernemingsraad zat, had de ondernemingsraad bij onze vakbond een vaste contactpersoon aan wie we advies konden vragen. De ondernemingsraad waar ik nu deel van uitmaak, heeft dat nog niet. Hoe kan ik dat regelen?

Er is geen overleg over de kandidatenlijst vakbond voor de verkiezingen. Wat moet de ondernemingsraad doen?

Artikel 9 van de Wet op de ondernemingsraden schrijft voor dat vakbonden voor het indienen van een kandidatenlijst voor verkiezingen van de OR overleg moeten voeren met hun leden in de onderneming. Dat blijkt bij ons niet gebeurd te zijn. Wat kan of moet de ondernemingsraad daaraan doen?

Is de ondernemingsraad verplicht gehoor te geven aan een oproep van de vakbond voorbeeldbrieven te laten tekenen door werknemers?

De vakbond vraagt de ondernemingsraad alle werknemers op te roepen om een voorbeeldbrief te ondertekenen en toe te zenden aan de werkgever. Mag dat?

Als een bestuurder wordt herbenoemd, moet de ondernemingsraad dan de benodigde informatie krijgen over de herbenoeming?

Er moet advies worden gegeven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen. Welke informatie is voor de ondernemingsraad zinvol om tot een advies te komen?

De onderneming staat de koop, maar de ondernemingsraad weet nog niets. Mag de ondernemingsraad gebruik maken van het informatierecht?

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming ‘te koop’ staat. De ondernemingsraad wil graag weten hoe het staat met de plannen?

Heeft de ondernemingsraad informatierecht inzake financiële informatie? De bestuurder wil namelijk deze informatie niet geven.

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moet de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen! Hoe kan de ondernemingsraad dit aanpakken?

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie over waarvoor de beschikbare fiscale ruimte dit jaar is gebruikt?

De ondernemingsraad heeft het vermoeden dat een bepaalde groep medewerkers meer profiteert van de werkkostenregeling dan andere groepen medewerkers. De rol van de ondernemingsraad bij de werkkostenregeling (WKR) moet nog duidelijk worden.

Moet er een overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad bij de wijziging van een kwaliteitssysteem?

Moet de bestuurder met de ondernemingsraad overleggen als hij van de ene certificering naar de andere wil gaan, bijvoorbeeld van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) naar NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2