THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Hoe richten ondernemingsraden een Centrale ondernemingsraad op?

Voor een holding van ongeveer dertig bedrijven met elk een ondernemingsraad wil de directie een centrale ondernemingsraad (COR) in het leven roepen. Uit hoeveel personen gaat zo’n COR bestaan en hoe is de verdeling?

Kan de ondernemingsraad een niet-lid aanstellen als voorzitter?

Mag de ondernemingsraad of de bestuurder een niet-lid aanstellen als voorzitter van de ondernemingsraad?

Mag de ondernemingsraad een achterbanlid benoemen?

Mag een ondernemingsraad niet-gekozen leden benoemen in de ondernemingsraad? Dat wil zeggen: wel ermee overleggen maar zonder stemrecht?

Wat moet er gebeuren als de samenstelling van de ondernemingsraad verandert?

Voor het hoofdkantoor van een bedrijf met ongeveer honderdvijftig werknemers functioneert een ondernemingsraad van zeven zetels, waarvan er twee structureel onbezet zijn. De directie wil nu een filiaal waar bijna tweehonderd mensen werken erbij trekken zonder het aantal zetels uit te breiden. Mag da...

Als een bestuurder wordt herbenoemd, moet de ondernemingsraad dan de benodigde informatie krijgen over de herbenoeming?

Er moet advies worden gegeven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen. Welke informatie is voor de ondernemingsraad zinvol om tot een advies te komen?

De onderneming staat de koop, maar de ondernemingsraad weet nog niets. Mag de ondernemingsraad gebruik maken van het informatierecht?

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming ‘te koop’ staat. De ondernemingsraad wil graag weten hoe het staat met de plannen?

Heeft de ondernemingsraad informatierecht inzake financiële informatie? De bestuurder wil namelijk deze informatie niet geven.

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moet de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen! Hoe kan de ondernemingsraad dit aanpakken?

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie over waarvoor de beschikbare fiscale ruimte dit jaar is gebruikt?

De ondernemingsraad heeft het vermoeden dat een bepaalde groep medewerkers meer profiteert van de werkkostenregeling dan andere groepen medewerkers. De rol van de ondernemingsraad bij de werkkostenregeling (WKR) moet nog duidelijk worden.

Moet er een overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad bij de wijziging van een kwaliteitssysteem?

Moet de bestuurder met de ondernemingsraad overleggen als hij van de ene certificering naar de andere wil gaan, bijvoorbeeld van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) naar NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)?

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie inzake een pilot werknemersbetrokkenheid?

Het bedrijf wil door een extern bureau bij wijze van pilot bij twee groepen medewerkers geanonimiseerd onderzoek laten doen naar de mate waarin ze betrokkenheid bij werk, bedrijf, sfeer en dergelijke ervaren. Is voor zo’n onderzoek de instemming van de ondernemingsraad nodig? Of mag de ondernemingsraad...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2