THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Als een bestuurder wordt herbenoemd, moet de ondernemingsraad dan de benodigde informatie krijgen over de herbenoeming?

Er moet advies worden gegeven over de herbenoeming van de directeur/bestuurder. De adviesaanvraag van de Raad van Commissarissen (RvC) is inmiddels binnen. Welke informatie is voor de ondernemingsraad zinvol om tot een advies te komen?

De onderneming staat de koop, maar de ondernemingsraad weet nog niets. Mag de ondernemingsraad gebruik maken van het informatierecht?

De bestuurder heeft aangegeven dat de onderneming ‘te koop’ staat. De ondernemingsraad wil graag weten hoe het staat met de plannen?

Heeft de ondernemingsraad informatierecht inzake financiële informatie? De bestuurder wil namelijk deze informatie niet geven.

De bestuurder wil de ondernemingsraad geen financiële cijfers geven en heeft daar geen goede reden voor. Het jaarverslag moet de ondernemingsraad bij de Kamer van Koophandel kopen! Hoe kan de ondernemingsraad dit aanpakken?

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie over waarvoor de beschikbare fiscale ruimte dit jaar is gebruikt?

De ondernemingsraad heeft het vermoeden dat een bepaalde groep medewerkers meer profiteert van de werkkostenregeling dan andere groepen medewerkers. De rol van de ondernemingsraad bij de werkkostenregeling (WKR) moet nog duidelijk worden.

Moet er een overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad bij de wijziging van een kwaliteitssysteem?

Moet de bestuurder met de ondernemingsraad overleggen als hij van de ene certificering naar de andere wil gaan, bijvoorbeeld van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) naar NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg)?

Heeft de ondernemingsraad recht op informatie inzake een pilot werknemersbetrokkenheid?

Het bedrijf wil door een extern bureau bij wijze van pilot bij twee groepen medewerkers geanonimiseerd onderzoek laten doen naar de mate waarin ze betrokkenheid bij werk, bedrijf, sfeer en dergelijke ervaren. Is voor zo’n onderzoek de instemming van de ondernemingsraad nodig? Of mag de ondernemingsraad...

Als een adviesaanvraag en instemmingsaanvraag bij elkaar zitten, wat moet de ondernemingsraad dan doen?

Tijdens een adviesaanvraag wordt ook een onderdeel waarvoor een instemmingsaanvraag moet komen, neergelegd. De ondernemingsraad stemt in met het advies, maar heeft echter nog geen instemmingsaanvraag ontvangen. Wordt deze instemmingsaanvraag door het positief advies tenietgedaan, of moet deze alsnog...

Welke rechten heeft de ondernemingsraad bij outsourcen?

Een bedrijf is te klein om aan een bepaalde vraag voor een specifiek product te kunnen voldoen. Men wil dit product nu niet meer zelf produceren maar deze afdeling met personeel gaan outsourcen. Welke rechten heeft de ondernemingsraad?

Wat is een redelijke termijn voor advies of instemming?

Een ondernemingsraad houdt in overleg met de bestuurder al sinds jaar en dag vast aan een zeswekentermijn waarin een advies of instemming gereed is. Kan de ondernemingsraad hier alsnog van afwijken?

Transitie van de managementstructuur. Dan heeft de ondernemingsraad toch adviesrecht?

In een organisatie ligt een plan voor transitie van de managementstructuur. De staf wordt opgeheven waardoor er alleen nog lijnmanagement is. Sommige stafmanagers worden lijnmanagers.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2