THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Er is een meningsverschil binnen de ondernemingsraad over een spoedvergadering. Bij wie moet de ondernemingsraad zijn om te bemiddelen?

Wegens interne problemen binnen de ondernemingsraad willen zes van de tien leden met spoed een vergadering beleggen. De voorzitter van de ondernemingsraad voelt daar niets voor.

Wat zijn de stappen als de ondernemingsraad nietigheid heeft ingeroepen?

De ondernemingsraad heeft geconstateerd dat de bestuurder een instemmingsplichtige regeling heeft aangepast zonder daarvoor instemming te vragen. Daarop heeft de ondernemingsraad nietigheid ingeroepen. De bestuurder is het daar niet mee eens en voert de wijziging gewoon door. Wat nu?

Negeren adviesrecht en onvolledige informatievoorziening? Wat nu?

Ondanks duidelijke en herhaalde afspraken passeert de bestuurder regelmatig de ondernemingsraad door onvolledige informatievoorziening en het negeren van het adviesrecht. Wat kan onze volgende stap zijn?

De ondernemingsraad constateert dat er problemen zijn met pensioenbetalingen. Wat moet de ondernemingsraad doen?

Er zijn herhaaldelijk problemen met (te late) pensioenbetalingen. Kan de ondernemingsraad er wat aan doen?