THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Mag de bestuuder de notulen corrigeren voordat deze naar de achterban wordt gecommuniceerd?

De bestuurder wil de notulen van de overlegvergadering kunnen inzien en corrigeren voordat ze als conceptnotulen naar de leden van de ondernemingsraad en het overige personeel gaan. Is dat wel de juiste manier?

Moet de ondernemingsraad de notulen openbaar maken voor het bedrijf?

De directie verlangt van onze ondernemingsraad dat wij de notulen openbaar maken voor het bedrijf. Kunnen wij dit afdoen met een door ons verstrekt verslag?

Binnen hoeveel tijd moet de ondernemingsraad de notulen ontvangen van een overleg?

De termijn waarbinnen een verslag beschikbaar moet zijn, is niet wettelijk geregeld. Artikel 23a, zesde lid, van de Wet op de ondernemingsraden geeft aan dat gezamenlijk afspraken worden gemaakt over onder meer het verslag.