THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij een tijdelijke loonsverhoging?

Valt het door een bestuurder invoeren van een tijdelijke maatregel ook onder het instemmingsrecht? Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een loonsverhoging voor twee maanden voor medewerkers die meer willen werken vanwege het opvangen van zomerdrukte.

Is verandering salarisperiode adviesplichtig?

Is de verandering van de salarisperiode van maandelijks naar vier weken, waarbij niemand erop achteruit of vooruit gaat, adviesplichtig?

Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op een besluit de keuze van de lease-auto te beperken??

De directie wil dat bij het hernieuwen van de leasecontracten voor een kleinere auto dan voorheen gekozen wordt. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op zo’n besluit?

Moet de ondernemingsraad betrokken worden bij een besluit waarbij de eindejaarsuitkering een maand later wordt uitgekeerd?

De directie wil afwijken van de cao wat betreft de eindejaarsuitkering. Men wil deze niet in november maar een maand later uitkeren vanwege andere kosten die de organisatie die maand heeft. Moet de ondernemingsraad betrokken worden?