THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Er wordt een pilot van acht weken uitgevoerd waarin het dienstenpatroon voor een deel van het personeel wordt gewijzigd. Is zoiets instemmingsplichtig?

Zo’n tijdelijke maatregel is niet instemmingsplichtig als aannemelijk is dat aan het eind van de proefperiode de wijziging weer eenvoudig ongedaan kan worden gemaakt. Dat is niet aannemelijk als er bijvoorbeeld aanmerkelijke investeringen voor gedaan moeten worden.

In één van onze vestigingen wordt voor een groep van het personeel het dienstenpatroon gewijzigd. Is zo’n besluit instemmingsplichtig?

Het invoeren, wijzigen of schrappen van een werktijdregeling voor alle of een groep van de in de onderneming werkzame persoenen is onderworpen aan het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (Artikel 27, 1e lid, onderdeel b Wet op de ondernemingsraden).