THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Wat moet de ondernemingsraad een medewerker zeggen wanneer hij moet solliciteren op zijn eigen functie?

Bij een inkrimpingsreorganisatie in een bedrijf moeten medewerkers solliciteren naar hun eigen functie. Diegenen die niet langer daarvoor in aanmerking komen, worden ontslagen. Mag dat eigenlijk wel?

Geldt er ontslagbescherming voor een niet-gekozen ondernemingsraadslid?

Een van de zittende leden is twee jaar geleden op verzoek, maar zonder uitgeschreven verkiezingen in de ondernemingsraad gekomen. Omdat er op zijn afdeling flink wordt bezuinigd, vraagt hij zich af of hij nu wel de wettelijke ontslagbescherming heeft die hoort bij het lidmaatschap van de onderneming...

Welke rechten hebben de werknemers na faillissement en doorstart?

Als er na een faillissement contracten worden aangeboden voor een doorstart, wat voor een soort contracten mogen dat dan zijn. Welke rechten kunnen werknemers meenemen naar de nieuwe situatie?

Wie bepaalt de vorm van de medezeggenschap?

Door allerlei organisatieveranderingen past de huidige medezeggenschap niet goed meer bij de organisatie. Een bestuurder heeft ideeën hoe het anders kan, maar de ondernemingsraad ook. Wie bepaalt eigenlijk hoe de nieuwe medezeggenschap eruit gaat zien?

Ondernemingsraad verplicht?

Een onderneming heeft 32 vaste medewerkers en daarnaast nog ongeveer een even groot aantal flexwerkers die geen gehoor hoeven te geven aan onze arbeidsoproep. Is de onderneming nu verplicht een ondernemingsraad in te stellen omdat er meer dan vijftig werknemers zijn?

Wat is het verschil in medezeggenschap tussen overheid en bedrijven?

Maakt de Wet op de ondernemingsraden verschil in de manier waarop binnen de overheid en in het bedrijfsleven met medezeggenschap wordt omgegaan?

Hoe krijgen we een ondernemingsraad?

In een thuiszorgorganisatie werken in totaal ongeveer 250 mensen, verspreid over vele locaties her en der in het land. Er is een reglement en jaren geleden zijn er ook verkiezingen georganiseerd echter zonder resultaat. Iemand heeft nu wel vijf medestanders verzameld. Hoe wordt dat aangepakt?

Van ondernemingsraad naar personeelsvertegenwoordiging?

Door een reorganisatie zijn er in de werkorganisatie minder dan 50 werknemers in dienst. Daarna zijn de verkiezingen voor de ondernemingsraad. Hoe kan tot een andere vorm van medezeggenschap worden gekomen?

Als niemand zich beschikbaar stelt voor de ondernemingsraad wat gebeurt er dan?

Wanneer niemand zich beschikbaar stelt voor de ondernemingsraad, dan blijft de plicht op de ondernemer rusten (indien hij meer dan 50 medewerkers heeft) vanuit de Wet op de ondernemingsraden om een ondernemingsraad in te stellen.

Is het aantal van 50 werknemers een vast gegeven voor de instelling van een ondernemingsraad?

Wanneer een organisatie vijftig medewerkers heeft (in de onderneming werkzame personen), moet de bestuurder dan een ondernemingsraad instellen?

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2