THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Mag een werkgever de werknemer verplichten vrije dagen op te nemen bij een calamiteit?

Een ondernemingsraad van een groothandel ziet dat als gevolg van de uitbraak van het coronavirus werk drastisch is afgenomen. De bestuurder heeft werknemers verzocht om op vrijwillige basis zo veel mogelijk vakantiedagen op te nemen. Zij zegt ook te overwegen om werknemers te verplichten vrij te nemen...

Ik heb mij kandidaat gesteld als lid van de ondernemingsraad maar ik ben ook preventiemedewerker. Nu komen er vragen vanuit het management of ik beide kan doen.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) stelt een paar voorwaarden aan het verkiesbaar stellen, met name: iemand moet minimaal een jaar in de onderneming werkzaam zijn volgens aanstelling of arbeidsovereenkomst, en de bestuurder is uitgesloten van lidmaatschap.

Het contract met de arbodienst wordt een beetje aangepast. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

Het bestaande contract met de arbodienst wordt licht gewijzigd. Is desondanks toch een instemmingsverzoek aan de ondernemingsraad nodig?

Wat moet de ondernemingsraad doen als het niet eens is met arbo-maatregelen?

De centrale ondernemingsraad heeft ingestemd met een aantal overkoepelende Arbo-maatregelen op het gebied van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De ondernemingsraden en de preventiemedewerkers vinden ze zwaar voor het personeel en niet bijdragen aan het verhogen van veiligheid. Wat kan...

Een ondernemingsraadslid werkt mee aan de uitvoering van een RI&E. Raken we hierdoor instemmingsrecht kwijt?

Binnenkort wordt in het bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Eén van de ondernemingsraadsleden is gevraagd mee te werken aan de werkplekonderzoeken. Loop de ondernemingsraad nu niet het risico het instemmingsrecht kwijt te raken? Ook als de ondernemingsraad ervoor kiest...