THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Als een adviesaanvraag en instemmingsaanvraag bij elkaar zitten, wat moet de ondernemingsraad dan doen?

Tijdens een adviesaanvraag wordt ook een onderdeel waarvoor een instemmingsaanvraag moet komen, neergelegd. De ondernemingsraad stemt in met het advies, maar heeft echter nog geen instemmingsaanvraag ontvangen. Wordt deze instemmingsaanvraag door het positief advies tenietgedaan, of moet deze alsnog...

Welke rechten heeft de ondernemingsraad bij outsourcen?

Een bedrijf is te klein om aan een bepaalde vraag voor een specifiek product te kunnen voldoen. Men wil dit product nu niet meer zelf produceren maar deze afdeling met personeel gaan outsourcen. Welke rechten heeft de ondernemingsraad?

Wat is een redelijke termijn voor advies of instemming?

Een ondernemingsraad houdt in overleg met de bestuurder al sinds jaar en dag vast aan een zeswekentermijn waarin een advies of instemming gereed is. Kan de ondernemingsraad hier alsnog van afwijken?

Transitie van de managementstructuur. Dan heeft de ondernemingsraad toch adviesrecht?

In een organisatie ligt een plan voor transitie van de managementstructuur. De staf wordt opgeheven waardoor er alleen nog lijnmanagement is. Sommige stafmanagers worden lijnmanagers.

Is advies ondernemingsraad nodig bij naamswijziging?

Is advies van de ondernemingsraad nodig als bedrijven binnen een groep van naam veranderen? Verder verandert er niets.

Is een nieuwe adviesaanvraag nodig als een voorgenomen besluit uiteindelijk veel later is uitgevoerd?

Een ondernemingsraad heeft tien jaar geleden een advies uitgebracht op een adviesaanvraag. Echter door diverse redenen is de bestuurder nooit overgegaan tot uitvoering van zijn voorgenomen besluit. Nu wil de bestuurder dat alsnog doen, kan dat?