THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Checklist communicatiemiddelen

In het volgende de verschillen inzake mondelinge en schriftelijke communicatie en een checklist waar communicatiemiddelen centraal staan.

Checklist arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden vormen één van de belangrijkste onderwerpen voor een ondernemingsraad. Gezond en veilig kunnen werken is voor iedere werknemer van belang. Hoe kan de ondernemingsraad hiermee aan de slag gaan?

Recht op scholing

Ondernemingsraadsleden hebben het wettelijk recht op scholing. De werkgever is verplicht hen zich minimaal vijf dagen per jaar te laten bijscholen. Maar soms geeft de bestuurder geen toestemming. Wat doe je dan?

Checklist: het secretariaat van de ondernemingsraad

Een goed secretariaat van de ondernemingsraad is de smeerolie van de medezeggenschap. Hoe pak je dat aan als nieuwe ondernemingsraad?

Checklist maatwerkcursus

De leden van de ondernemingsraad hebben scholingsrecht. Als jouw ondernemingsraad een maatwerkcursus wil volgen, dan kun je kiezen uit veel verschillende aanbieders. De kwaliteit en de prijzen kunnen nogal verschillen. Waarmee moet je rekening houden als je een cursus op maat wilt volgen? Deze checklist...

Checklist communicatie

Een reorganisatie of andere organisatieverandering zorgt vaak voor onrust. De achterban wil weten wat er gaat gebeuren en wat de impact van de reorganisatie op het werk is.

Checklist beoordelen pensioenoverleg

Werknemers staan er vaak niet bij stil, maar pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Bespreek daarom de pensioenen met de bestuurder. Als het overleg achter de rug is, kijk eens terug op de overlegvergadering. Gebruik deze checklist dan om het overleg met de bestuurder te beoordelen...

Checklist strategie

Om als ondernemingsraad vroegtijdig invloed te kunnen uitoefenen op de strategie en de beleidskeuzes van de organisatie, is het nodig dat je een goed doordacht en onderbouwd verhaal hebt wanneer de ondernemingsraad met de bestuurder in gesprek gaat.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5