THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Checklist: het secretariaat van de ondernemingsraad

Een goed secretariaat van de ondernemingsraad is de smeerolie van de medezeggenschap. Hoe pak je dat aan als nieuwe ondernemingsraad?