THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Checklist communicatiemiddelen

In het volgende de verschillen inzake mondelinge en schriftelijke communicatie en een checklist waar communicatiemiddelen centraal staan.

Checklist communicatie

Een reorganisatie of andere organisatieverandering zorgt vaak voor onrust. De achterban wil weten wat er gaat gebeuren en wat de impact van de reorganisatie op het werk is.