THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Checklist arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden vormen één van de belangrijkste onderwerpen voor een ondernemingsraad. Gezond en veilig kunnen werken is voor iedere werknemer van belang. Hoe kan de ondernemingsraad hiermee aan de slag gaan?

Beoordeling van het plan van aanpak RI&E

De volgende beoordelingscriteria kunnen voor de beoordeling van het concept-plan van aanpak van een RI&E worden gehanteerd.

Checklist om na te gaan uit welk gebied een conflict in essentie voortkomt

Download hier het Word-document De checklist hierna is te gebruiken om globaal te analyseren uit welk gebied het conflict met name voortkomt. Weeg, mede op grond van deze analyse, zeer zorgvuldig af welke strategie de beste mogelijkheden biedt om resultaat te boeken of tot elkaar te komen.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2