THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Enquêtetechniek

Ondernemingsraden vertegenwoordigen de medewerkers. Daarom hebben zij er behoefte aan te weten wat medewerkers denken. Door middel van een meningspeiling kunnen ondernemingsraden hun eigen standpunten onderbouwen.

Seksuele intimidatie

Op 1 oktober 1994 werd de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) van kracht waarin werkgevers verplicht werden om seksuele intimidatie op het werk zoveel mogelijk te bestrijden en te voorkomen.

De thuiswerkvergoeding

Werknemers die fulltime thuiswerken voelen dat in hun portemonnee. Een thuiswerkvergoeding kan een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn, maar de fiscus kijkt echter mee. Als werkgever heb je buiten de werkkostenregeling weinig speelruimte voor het verstrekken van een onbelaste vergoeding voor thuiswerken....

Platform ondernemingsraad bij samengaan van ondernemingen

Een platform van een ondernemingsraad is een samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende ondernemingsraden die voor dezelfde opgave staan of een gezamenlijk doel hebben.

Feedback krijgen en geven

"Volgens mij ziet het hoofd P&O ons niet zitten, hoor! En de directie vindt ons ook maar lastig!" "Nou, ik denk dat dat best meevalt... Laatst hoorde ik van iemand dat hij gezegd had dat hij vond dat we aardig de kern van de zaak onder woorden hadden gebracht." "Oh ja? Ik sta perplex, want ik had het...

Fusie, reorganisatie en sluiting

De ondernemingsraad die van zijn directie een adviesaanvraag ontvangt voor een reorganisatie, fusie of sluiting doet er goed aan voor de behandeling daarvan een procedure vast te stellen.

De ondernemingsraad en een openbare aanbesteding

In toenemende mate worden overheidsopdrachten openbaar aanbesteed. Aanvankelijk was dit vooral gebruikelijk voor de bouwsector. Maar tegenwoordig worden overheidsopdrachten via aanbestedingen ook al jaren in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, en de schoonmaaksector gegund. Ook in de thuiszorg heeft de...

De financiële beleidscyclus in de instelling en de rol van de ondernemingsraad

Net als bij commerciële ondernemingen hanteert het management van ziekenhuizen en verpleeghuizen een vaste financiële beleidscyclus die zich door het jaar heen voltrekt. Uitgangspunt is in de meeste gevallen een bedrijfsplan, ook wel strategisch plan of meerjarenplan genoemd, waarin voor een aantal jaren...

Medezeggenschap en verzuim

Iedere ondernemingsraad weet dat verzuim onvermijdelijk, vervelend en duur is. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de ondernemingsraad iets aan het verzuim kan beïnvloeden: in wélke fase kan de ondernemingsraad wát doen? Na een korte toelichting op de Wet Verbetering Poortwachter en...

Tips en trucs tijdens een overlegvergadering

Je kunt wel regelmatig overleggen, maar toch het gevoel hebben dat de ondernemingsraad weinig bereikt. Sommigen laten zich snel inpakken. Hoe probeer je iets te bereiken, en hoe doet de bestuurder dat? In dit artikel een aantal tips en trucs.

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 27