THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
De personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) is bedoeld voor kleine ondernemingen (ondernemingen met minder dan vijftig en meer dan tien werknemers), waar geen verplichting tot het oprichten van een ondernemingsraad bestaat. Ondernemers kunnen vrijwillig een PVT oprichten. Zij zijn daartoe verplicht als de...

Informatie over beloningsverhoudingen

De ondernemer dient een keer per jaar schriftelijk informatie te verstrekken over:

Verzoek tot naleving van de WOR

Artikel 36 WOR beschrijft hoe een belanghebbende, de ondernemer of de ondernemingsraad naleving van de Wet op de ondernemingsraden bij de kantonrechter kunnen verzoeken.

Personeelsvertegenwoordiging 10-min onderneming

In ondernemingen met minder dan vijftig werknemers is de ondernemer niet verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Werknemers kunnen de ondernemer hiertoe ook niet verplichten door een verzoek in te dienen. Ondernemers kunnen wel vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging oprichten.

Speciale bepalingen rondom het te voeren overleg

De overheid heeft een aantal specifieke bepalingen gegeven voor het te voeren overleg binnen de overheid. Dit is ingegeven door het feit dat binnen de overheid ook plaats moet zijn voor de politieke besluitvorming. In dat kader wordt het onwenselijk geacht dat de medezeggenschap de publieke besluitvorming...

Wat doet de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer (OK) is een gespecialiseerde afdeling van het Gerechtshof in Amsterdam. Naast het advies- en beroepsrecht van ondernemingsraden gaat de Ondernemingskamer over onder meer het enquêterecht, de zogenoemde structuurregeling (benoeming van commissarissen) en jaarrekeningprocedures.

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR)

De gemeenschappelijke ondernemingsraad (GEOR) is geschikt voor twee op elkaar lijkende situaties. De eerste situatie is dat een ondernemer twee of meer ondernemingen in stand houdt, die wat betreft de uitgevoerde werkzaamheden sterk met elkaar samenhangen. De tweede situatie is dat meerdere ondernemingen...

Adviesrecht kernbegrippen

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden komt de ondernemingsraad het adviesrecht toe als de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een aangelegenheid die benoemd staat in het zogenaamde limitatieve rijtje van artikel 25 lid 1, en bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder van de onderneming...

De centrale ondernemingsraad

De centrale ondernemingsraad (COR) kan geschikt zijn voor de situatie waarin een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarvan in minimaal twee ondernemingen een ondernemingsraad is ingesteld. De WOR (artikel 33 lid 1) stelt dat de ondernemer daartoe kan besluiten als dat “bevorderlijk is...

De groepsondernemingsraad (GOR)

De groepsondernemingsraad (GOR) kan geschikt zijn voor de situatie waarin een ondernemer meerdere ondernemingen in stand houdt, waarvan een aantal gemeenschappelijke kenmerken vertonen. Of, liever gezegd, als voor een aantal van de ondernemingen beleid wordt gemaakt dat uitsluitend voor die groep ondernemingen...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2
  • 3
  • 13