THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Het initiatiefrecht van de ondernemingsraad

Van de actieve rechten die de ondernemingsraad krachtens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft, wordt het initiatiefrecht het minst gebruikt. Toch is dit de enige bevoegdheid van de ondernemingsraad waar geen voorgenomen besluit van de ondernemer aan ten grondslag hoeft te liggen. Gebruik maken...

Nieuwe medezeggenschap: van ego naar eco

“From eco to eco” is de sloganachtige term waarmee we aanduiden dat we langzaam in een nieuw tijdperk komen. De transitie waar we voor staan wordt ook wel gekenschetst als de overgangen van het denken van “what’s in it for me” naar “what’s in it for us”. Daar kunnen we in de medezeggenschap ook wat ...

Historie van de ondernemingsraad

Reeds voor de Wet op de ondernemingsraden van 1950 bestonden in enige ondernemingen overlegorganen. Doorgaans heetten zij ‘kernen’ of ‘personeelscommissies’. Het zijn de eerste vormen van medezeggenschap die binnen ondernemingen ontstonden.

Speciale bepalingen rondom het te voeren overleg

De overheid heeft een aantal specifieke bepalingen gegeven voor het te voeren overleg binnen de overheid. Dit is ingegeven door het feit dat binnen de overheid ook plaats moet zijn voor de politieke besluitvorming. In dat kader wordt het onwenselijk geacht dat de medezeggenschap de publieke besluitvorming...

SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap

Op 1 juni 2012 is een nieuwe SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap van start gegaan. Met de instelling van deze commissie onderstrepen sociale partners hun betrokkenheid bij de medezeggenschap.

Vernieuwing van de medezeggenschap

In Nederland wordt af en toe geëxperimenteerd met vernieuwing van de medezeggenschap. Termen zijn dan medezeggenschap 2.0, kern-OR, regie tot aan sociocratische besluitvorming (buiten de Wet op de ondernemingsraden om) aan toe. Dit artikel gaat over aanleiding en mogelijkheden van vernieuwing van de...

Kernbegrippen WOR

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) start heel overzichtelijk met de opsomming van een aantal begrippen die in het vervolg van de WOR terugkomen. Voor een goed begrip van de WOR is het van belang de kernbegrippen goed te doorgronden. Sommige begrippen zijn direct duidelijk, andere behoeven een toel...

Uitgangspunten Wet op de ondernemingsraden

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) dateert uit 1950. De wet is destijds ontwikkeld vanuit een behoefte uit de praktijk van het bedrijfsleven aan medezeggenschap en inspraak door een werknemersorgaan. Vanaf dat moment heeft de ondernemingsraad zich ontwikkeld tot een volwaardige en zelfstandige gesprekspartner...

De Wet op de ondernemingsraden en de uitzonderingen

Volgens de Wet op de ondernemingsraden moet elke onderneming in Nederland met ten minste vijftig werknemers, een ondernemingsraad hebben. De ondernemer moet er voor zorgen dat deze ondernemingsraad er komt. Heeft hij meer dan één onderneming, dan moet elke onderneming met ten minste vijftig werknemers...