THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Digitale verkiezingen en ICT

In Nederland zijn diverse partijen die digitale verkiezingen aanbieden. Twee ervan zijn gecertificeerd door de vakbond FNV als organisaties die voldoen aan de ‘code veilige digitale verkiezingen’.

Verkiezingen organiseren in slappe tijden?

De ondernemingsraad nieuw leven inblazen en verkiezingen organiseren als het iedereen een worst is? Het kan! Hoe? In dit artikel alles over de aanpak van een gemeentelijke organisatie en de rol van ‘de verkiezingsmanager’ daarin. Kun je daarna mooi de tips om voldoende kandidaten te vinden in de praktijk...

Uitstel van verkiezingen?

Kunnen verkiezingen voor de ondernemingsraad worden uitgesteld? De hoofdregel luidt: de ondernemingsraad kan het mandaat van de kiezers niet op eigen houtje verlengen, maar soms is uitstel toch het beste van twee kwaden.

Organisatie van verkiezingen

Ondernemingsraadsverkiezingen vinden plaats aan de hand van kandidatenlijsten. Aan de verkiezing van de ondernemingsraad gaat een kandidaatstelling vooraf. Het reglement van de ondernemingsraad moet de kandidaatstelling regelen. De ondernemingsraad of de verkiezingscommissie beslist dus zelf over de...

Hoofdkiesstelsels

Er bestaan verschillende hoofdkiesstelsels waaruit een ondernemingsraad een keuze dient te maken om de verkiezingen te houden. De ondernemingsraad moet in het reglement één van deze stelsels opnemen.

Verkiezingsstelsels

De ondernemingsraad kan de kandidaatstelling via een kiesgroepenstelsel of via het integrale stelsel laten verlopen. Dit dient de ondernemingsraad wel vast te leggen in het reglement.

Verkiezingen

Een ondernemingsraad is het instrument bij uitstek om het management in staat te stellen in te spelen op het gedachtegoed dat onder de medewerkers leeft. Het is zaak om in de ondernemingsraad die mensen te kiezen die om zich heen kijken. Die knelpunten op juiste wijze weten te schatten. Die inzicht hebben...