THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Tips en trucs tijdens een overlegvergadering

Je kunt wel regelmatig overleggen, maar toch het gevoel hebben dat de ondernemingsraad weinig bereikt. Sommigen laten zich snel inpakken. Hoe probeer je iets te bereiken, en hoe doet de bestuurder dat? In dit artikel een aantal tips en trucs.

Dynamisch onderhandelen

Een onderhandeling kent veel dynamiek, en tijdens een onderhandeling worden diverse trucs toegepast. Hoe kan een ondernemingsraad deze dynamiek hanteren en de trucs leren herkennen? Een ondernemingsraad kan in theorie effectiever invloed uitoefenen op de bestuurder met behulp van het kleurenmodel van...

Doelmatig vergaderen

Is een vergadering wel noodzakelijk of kun je elkaar ook op een andere manier bereiken? Bereiden we een vergadering wel goed voor met een agenda en notulen.

11-05-2020
ONDERWERP Vergaderen
Vergaderen 3.0

Ondernemingsraadsleden krijgen het steeds drukker en hebben minder tijd. Belangrijk is het besef dat je als ondernemingsraad niet achter kunt blijven en alle moderne technieken en middelen moet gaan inzetten om je doelen te bereiken. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van slimme digitale hul...

Quorum

Het reglement van de ondernemingsraad moet regelen hoeveel leden van een ondernemingsraad aanwezig moeten zijn om een rechtsgeldige vergadering te kunnen houden, dit wordt ook wel het quorum genoemd. Gebruikelijk is dat het quorum de helft van de leden van de ondernemingsraad plus 1 omvat. Als het quorum...

Overlegvergadering

In een overlegvergadering vindt overleg plaats met de bestuurder over adviesaanvragen, instemmingsverzoeken en initiatiefvoorstellen van de ondernemingsraad over alle aangelegenheden die de onderneming betreffen. Dit maakt een overlegvergadering voor ondernemingsraad en ondernemer dan ook de vergadering...

Onderling beraad

Ondernemingsraadsleden en leden van zijn commissie hebben naast de vergadertijd het recht om hun werk gedurende een bepaald aantal uren per jaar te onderbreken voor onderling beraad met behoud van salaris. Onderling beraad vindt plaats buiten de vergaderingen om.

Ondernemingsraadsvergadering

In een ondernemingsraadvergadering wisselen ondernemingsraadsleden onderling ideeën uit, besluiten ze over interne ondernemingsraadsaangelegenheden en bepalen ze hun gezamenlijke standpunt ten aanzien van onderwerpen die ze in de overlegvergadering (OV) naar voren zullen brengen en de te volgen strategie...

Vergaderregels: OR-reglement, voorzitter, secretariaat

De regels die van toepassing zijn voor de overlegvergadering (OV) vinden we in artikel 23a van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarin staan regels voor het geldig kunnen houden van een OV, het voorzitterschap, het secretariaat, de agenda en de aanwezigheid van deskundigen.

Trucs in het overleg

Donald Trump verwikkelt in een slepende zaak inzake Russische inmenging, zou zichzelf amnestie verlenen als hij zou worden veroordeeld. Hij is altijd enigszins grotesk in zijn reacties en stellingen, maar wat als je als ondernemingsraad een bestuurder treft die boven de wet wil staan? Wat doe je dan?...

  • Vorige pagina
  • You're on page 1
  • 2