THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Verlofregelingen

Verlof is het recht om niet te hoeven werken op tijden waar dat normaal gesproken wel had gemoeten. Een verlofregeling is een voor werknemers of voor groepen werknemers collectief vastgelegde afspraak, die inhoudt dat zij bij vooraf vastgelegde omstandigheden een aantal uren of dagen vrijgesteld worden...

Artikel 27 lid 1 sub b vakantieregeling

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling (artikel 27 lid 1 sub b WOR).