THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Digitalisering verandert het werken

Nieuwe technologie raakt de inhoud van het werk, en verandert de manier van werken, dus ook de motivatie van medewerkers. Interessant voor ondernemingsraden om daarbij betrokken te zijn.

Wat is een accountantsverklaring?

Dit artikel gaat over het belang van de zogenoemde accountantsverklaring. De accountantsverklaring is gekoppeld aan het jaarverslag. Het belang van het jaarverslag voor de ondernemingsraad spreekt voor zich. Hierin spreekt directie of bestuur zich uit over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Maar...

Wat te doen bij organisatieontwikkeling?

Organisaties veranderen, wegens externe of interne redenen. Zorg ervoor dat maatregelen op elkaar afgestemd zijn en dat de ondernemingsraad steeds weet wat te doen.

Van financieel inzicht naar strategische beïnvloeding

Medezeggenschapswerk richt zich voornamelijk op de achterban en het sociaal beleid. Dat is jammer, want veel beslissingen berusten op cijfers. Natuurlijk zijn medewerkers belangrijk, maar inzicht in financiën is essentieel voor grip en invloed op strategie en organisatie.

De ondernemingsraad als strategisch partner?

De strategische en financiële kennis van de medezeggenschap in Nederland schiet in de ogen van veel bestuurders tekort. Dit bleek uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) in 2016 . Een herkenbaar beeld, maar wat doe je eraan?

Haal meer uit het Artikel 24-overleg

In dit artikel wordt artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) besproken. Voor veel ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen is niet duidelijk hoe zij handen en voeten kunnen geven aan dit wetsartikel.

Financieel-economische informatie

De ondernemer dient ten minste tweemaal per jaar algemene gegevens over de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het verstreken tijdvak aan de ondernemingsraad te verstrekken en tevens zijn verwachting ten aanzien van werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het komende tijdvak....

Meepraten over strategie?

Voor de ondernemingsraad is het belangrijk zich bezig te houden met de strategische keuzes en ontwikkelingen van het bedrijf en daarover met de bestuurder in gesprek te gaan. Het artikel 24 overleg biedt hiervoor tal van mogelijkheden. Ook de ondernemingsraad heeft namelijk belang bij de continuïteit...