THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Scholing en tijd voor kennis en kunde

Artikel 17 en artikel 18 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) noemen de faciliteiten die een ondernemingsraad nodig heeft om het werk naar behoren te kunnen vervullen. Maak er gebruik van!

E-learning verhoogt de kwaliteit van de ondernemingsraad

E-learning begint ingeburgerd te raken. Maken ondernemingsraden er ook voldoende gebruik van om hun kennis en kunde verder bij te spijkeren? Zeker in Engelstalige landen is e-learning een ingeburgerde manier van leren. Kijk maar eens naar het aanbod op bijvoorbeeld Udemy.com of de e-learnings van universiteiten....

Een geschoolde ondernemingsraad komt verder

Ondernemingsraden die zich laten scholen hebben daar profijt van. Ook bestuurders profiteren daarvan. Maar ondernemingsraden maken slechts gedeeltelijk gebruik van het wettelijk scholingsrecht. De Sociaal Economische Raad (SER) helpt een goed scholingsplan op te stellen.

Scholing ondernemingsraad levert veel op

Zowel ondernemingsraden als bestuurders ervaren scholing als nuttig en effectief. Toch maakt driekwart van de ondernemingsraden slechts deels gebruik van het wettelijk scholingsrecht. De Sociaal Economische Raad (SER) bevordert de scholing van de leden van de ondernemingsraad met tools en certificat...

Opleidingsinstituut en trainer: hoe te kiezen?

Het aanbod van cursussen is groot, maar hoe kies je daaruit? Elke ondernemingsraad krijgt foldermateriaal van instituten die opleidingen aanbieden voor de ondernemingsraad. Maatwerkcursussen, cursussen voor voorzitters, voor beginnende ondernemingsraadsleden, arbo, teveel om op te noemen. Het aanbod...

Scholing en vorming

Op de ondernemer berust ook het recht om ondernemingsraadleden en de leden van de vaste- en onderdeelcommissies van die raad een aantal werkdagen per jaar vrij te geven in verband met scholing dan wel vorming. De ondernemer is dus verplicht het salaris door te betalen gedurende de dagen dat de ondernemingsraadleden...

Stichting SCOOR

In de zomer van 2012 is door de Sociaal Economische Raad (SER) een stichting opgericht die de kwaliteit van de vorming en scholing van ondernemingsraadsleden gaat bewaken. De stichting gaat dit doen door opleidingen voor ondernemingsraden te certificeren. De naam van de stichting is Stichting Certificatie...

Scholingskamer

Voor de behandeling van vragen en geschillen met betrekking tot het scholingsrecht bestaat sinds 1 september 2013 een speciale procedure met verkorte behandeltermijnen. Hiertoe heeft de bedrijfscommissie een scholingskamer opgericht.