THEMA'S
SERVICE & ADVIES
Resultaten
Uitsluiting

Ondernemingsraadsleden kunnen zowel op verzoek van de ondernemingsraad als de ondernemer uitgesloten worden van het werk voor de ondernemingsraad. Een ondernemingsraad mag niet zelf beslissen dat een lid zijn werkzaamheden voor de Raad niet meer mag uitoefenen. Alleen de kantonrechter kan tot een dergelijk...

Benadelingsverbod

De ondernemer moet ervoor waken dat werknemers niet worden benadeeld door hun positie in de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Rechtspositie ondernemingsraadleden

De medezeggenschap dient zich onafhankelijk op te kunnen stellen binnen de onderneming, dus vrij van invloeden van binnen de organisatie, denk aan werknemers of bestuurders, en vrij van invloeden van buiten de onderneming, denk aan vakbonden of lobbyorganisaties. Wanneer individuele leden bij hun functioneren...